Saturday, March 19, 2011

ဖူခူ႐ွီမ ႏ်ဴကလီယာဓါတ္ေပါင္းဖုိရဲ႕ အေျခအေန

ဖူခူ႐ွီမ ႏ်ဴကလီယာဓါတ္ေပါင္းဖုိရဲ႕ အေျခအေန
ဖူခူ႐ွီမ ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖုိ ေပါက္ကြဲၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚထြန္းကားလာေသာအေျခအေနမ်ားအေပၚ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ၏ သိပၸံအရာ႐ွိအႀကီးအကဲ ပါေမာကၡ ဆာ ဂၽြန္ ဘက္ဒင္တန္က မွတ္ခ်က္မ်ားေပးထားပါတယ္။ဖူခူ႐ွီမ ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖုိ ေပါက္ကြဲၿပီးေနာက္ ဓါတ္ေပါင္းဖုိမွ ကီလုိမီတာ ၂၀ ႏွင့္ ၃၀ အကြာတြင္ေနထုိင္ ေနၾကသူမ်ားကုိ ျပတင္းမ်ားကုိပိတ္လ်က္ အိမ္အတြင္း၌ပင္ေနထုိင္ၾကရန္ ဂ်ပန္အစုိးရက ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ကီလုိမီတာ ၂၀ အကြာကုိ ကင္းလြတ္နယ္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ၿဗိတိသွ်အစုိးရက ဂ်ပန္ေန ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ ထုိၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း လုိက္နာၾကရန္ အႀကံေပးထားပါ တယ္။

ဂ်ပန္အစုိးရ၏ တုိက္တြန္းအႀကံေပးခ်က္မွာ ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ပတ္သက္၍ ဥႆံုက်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ပါတယ္လုိ႔ သိပၸံပညာဆုိင္ရာအႀကံေပးအႀကီးအကဲက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ဆာ ဂၽြန္ ဘက္ဒင္တန္ နဲ႔ တုိက်ဳိ႐ွိၿဗိတိသွ်သံ႐ံုးမွ မစၥတာ ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ တုိ႔ ၂၀၁၁ ခု မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ က စကားေျပာၾကပုံမ်ားမွာ ေအာက္ပါတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB]ေကာင္းတဲ့နံနက္ခင္းပါ။ ဂၽြန္ ဘက္ဒင္တန္ပါ။ ယခု အခန္းထဲမွာ လူတခ်ဳိ႕နဲ႔အတူ ႐ွိေနၾက ပါတယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ က်န္းမာေရးဌာနမွ ဟင္းလာရီ ဝါခါရယ္၊ က်န္းမာေရးကာကြယ္မႈ ေအဂ်င္ စီမွ လက္စေလ ပေရာ့တာရယ္၊ က်ေနာ့႐ံုးမွ ဒီကိစၥကုိကုိင္တြယ္ေနတဲ့ မုိင္းစ္ အယ္စဒဲင္ နဲ႔ ခရစ္ မကၠဖီးတုိ႔ျဖစ္ၾက ပါတယ္။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ကုိယ္ေရးအတြင္းေရးမႉး ဂ်ဳံးနာ ဒါလီလဲ ႐ွိပါတယ္။

[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ အားလုံးကုိႀကိဳဆုိပါတယ္။ လူအခ်ဳိ႕နဲ႔တဦးခ်င္းစီနဲ႔ဖုံးေျပာ လာၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြလဲဖုံးဆက္လာၾကပါတယ္။ အားလုံးကုိႀကိဳဆုိပါတယ္။ က်ေနာ္ေျပာတာကုိ အားလုံးၾကားၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ေျမာ္လင့္ပါတယ္။ သံ႐ံုးမွ အလ်င္အျမန္လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာ ေတြကုိ အခုလုိလူမ်ားမ်ားကုိ က်ေနာ္အမွန္တကယ္ကုိေျပာျပခ်င္ခဲ့ပါတယ္။ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာရင္ က်ေနာ္ ဆာ ဂၽြန္ ကုိအလွည့္ေပးလုိပါတယ္။

အားလုံးသိၾကတဲ့အတုိင္းပါပဲ။ ခရီးသြားလာမႈဆုိင္ရာအႀကံေပးတာေတြနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔သံ႐ံုးရဲ႕ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ ဆုိက္နဲ႔ ဆက္ထားတဲ့လင့္မ်ားကုိ က်ေနာ္တို႔တေတြ ေသာၾကာေန႔ကျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ငလ်င္နဲ႔ ေၾကာက္မက္တုန္ လႈပ္ဘြယ္ ဆူနာမီ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါတယ္။ အေရးတ ႀကီးအေနနဲ႔ ႏ်ဴကလီယာနဲ႔ဆုိင္တဲ့ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိေျပာမဲ့ ဒီအစီအစဥ္ပါပဲ။

ဂ်ပန္မွာ႐ွိေနၾကတဲ့သူအမ်ားဟာ ဂ်ပန္႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသတင္းမ်ားကုိ အနီးကပ္ၾကည့္႐ႈေန ၾကတယ္ဆုိတာ က်ေနာ္သိပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ ရက္ခြဲခန္႔က က်ေနာ္တုိ႔တေတြကုိအမွာစကားေျပာတဲ့ တယ္လီဖုံး ေဆြးေႏြးမႈတခုကုိျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူနဲ႔သူရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ားရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈအျမင္ေတြဟာ မ်ားစြာအ သုံးဝင္လွပါတယ္။

ယခုဂ်ပန္မွာျပန္႔ႏွံ႔ေနတဲ့ မတူကြဲျပားတဲ့ ေကာဠဟာလမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာဇာတ္လမ္းမ်ား နဲ႔ သတင္းေဆာင္း ပါးမ်ား သိၾကားေနရခ်ိန္မွာ၊ လန္ဒန္မွ ကၽြမ္းက်င္သူပညာ႐ွင္နဲ႔ သူ႔အဖြဲ႕ဝင္မ်ားရဲ႕ အျမင္မ်ားကုိၾကားသိရတာဟာ အသုံးဝင္ၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ခရီးသြားလာေရးအႀကံေပးခ်က္မ်ားနဲ႔ သတင္း အခ်က္လက္မ်ားကုိ အင္တာနက္မွာတင္ေပးတဲ့အခါမွာ ဒီအျမင္မ်ားဟာ အေထာက္အကူေပးၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျဖစ္ရပ္မ်ားနဲ႔အခ်ိန္တေျပးညီေအာင္ဂ်ပန္မွာသိရတာေတြနဲ႔ ဂ်ပန္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္အေပါင္းအသင္းမ်ားထံမွရ႐ွိတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ က်ေနာ္တုိ႔ မွန္မွန္တင္ေပးေနပါတယ္။ ဒါေပမင့္ ၿဗိတိန္မွ သိပၸံပညာ၊ အႏုျမဴ၊ ဘူမိေဗဒဆုိင္ရာမ်ားနဲ႔ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားလဲ ရယူလ်က္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မွာ ျပည့္စုံစြာထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ဆာ ဂၽြန္အတြက္ မိတ္ဆက္အတုိျဖစ္ပါတယ္။ ဆာဂၽြန္ ခင္ဗ်ာ က်ေနာ္တုိ႔ ခင္ဗ်ားထံ ေပးပုိ႔ခဲ့တဲ့အစီရင္ခံစာပါ ဒီမွာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ဒီမွာ က်ေနာ္တုိ႔ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ပ့ံပုိးျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားပါ အစီအရင္ခံစာအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ေပးရင္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရမွာပါ။ ရပါတယ္ေနာ္။

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္JB]ဟုတ္ကဲ့၊ရပါတယ္။အေျခအေနကုိက်ေနာ္တုိ႔ဘယ္လုိျမင္တယ္၊က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ တဲ့ အဆုိးဆုံးအျဖစ္အပ်က္၊ အျဖစ္ႏိုင္ဆုံးအေနအထားလုိ႔ထင္ျမင္ရတာေတြကုိေျပာျပသြားပါ့မယ္။ 
သိတဲ့အတုိင္းပါပဲ။ အေျခခံအေနအထားအရ ဂ်ပန္ေတြဟာ ဓါတ္ေပါင္းဖိုမ်ားကုိ ေအးေအာင္ အပူခ်ိန္က်ေစမဲ့ ပင္လယ္ေရမ်ားျဖင့္ ေလာင္းခ်ေပးေနပါတယ္။ ဒါဟာ သူတုိ႕ရဲ႕ ပထမဆုံးကာကြယ္ေရးအဆင့္ပါ။

အခုအခ်ိန္အထိ ဒါဟာ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ ဓါတ္ေပါင္း ဖုိဟာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ကန္အတြင္းမွာ႐ွိေနပါတယ္။ ဒါေပမင့္ ေကာင္းစြာအေအးမခံႏိုင္ဘူးဆုိရင္၊ အထိန္းကန္အတြင္းမွာ ဖိအားေတြတက္လာၿပီး မထိန္းသိမ္းႏိုင္တဲ့အဆင့္တခုကုိေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒိအဆင့္မွာ ဂ်ပန္အာဏာပုိင္ေတြက ေရေႏြးေငြ႕နဲ႔ ဟုိက္ဒ႐ိုဂ်င္ဓါတ္ေငြ႕ေရာကုိ တမဂၤလာ လႊတ္ေလွ်ာ့ေပးပါ့မယ္၊ အဲဒီကေန ေလထုအတြင္းေရာက္သြားပါ့မယ္။ ဒါဟာ စုိးရိမ္စရာမသင့္ေသးတဲ့ မႀကီးမားတဲ့ သင့္ေလ်ာက္ တဲ့ အမွန္တကယ္လုံးဝသင့္တင့္တဲ့ ေရဒီယုိဓါတ္ႂကြပစၥည္း ပမာဏမွ်ေလာက္ပါ။  
ဒါေပမင့္ ဒိေန႔ ရလဒ္ေတြအရ ထိန္းကန္တခုမွာ အက္ကြဲလာတာ႐ွိေနပါတယ္။  ဒီသတင္းအသစ္ဟာ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္ မနက္ ၅ နာရီခန္႔ကရ႐ွိခဲ့တာပါ။ အေျခအေနကေတာ့ အခုထိ အတူတူပဲ ႐ွိေနပါေသးတယ္။ 

သူတုိ႔ေတြ အပူခ်ိန္ကုိေလ်ာ့နည္းေအာင္၊ ထိန္းကန္အတြင္းမွာ ခံႏိုင္ရည္အကန္႔အသတ္အတြင္း ဖိအားျဖစ္ေပၚ ေရးထိန္းသိမ္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ အခုအခ်ိန္မွာျဖစ္ပ်က္ေနတာလုိ႔ က်ေနာယူဆပါတယ္။

အခုအခါမွာ ပထမဆုံးက်ေနာ္တုိ႔ေျပာရမွာက လူသားတုိ႔ရဲ႕က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ စုိးရိမ္စရာတစုံတရာျဖစ္ လာၿပီလား ဆုိတာပါပဲ။  အေျဖကေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္၊ ဒါေပမင့္ ဓါတ္ေပါင္းဖုိတည္႐ွိရာအနီးဝန္းက်င္ေဒသအ တြင္းမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္ရဲ႕ ကီလုိမီတာ ၂၀ အကြာအေဝးဇံု ကန္႔သတ္တာဟာ သင့္ေလ်ာ္ ေလ်ာက္ပတ္ပါတယ္။ အကယ္၍ နည္းနည္းပုိၿပီးေတာ့ ကီလုိမီတာ ၃၀ အျဖစ္ တုိးခ်ဲ႕မယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ လြန္စြာ စိတ္ခ်ရတဲ့ ေဒသအဝန္းျဖစ္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ယူဆပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိတဲ့ အဆုိးဆုံးအေျခအေနကုိ က်ေနာ္ေျပာပါရေစ။ ဂ်ပန္ေတြဟာ ဓါတ္ေပါင္းဖုိမ်ားကုိ ေအးေအာင္မထိန္းႏိုင္ဘူး၊ ထိန္းကန္အတြင္း ဖိအားကုိ သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ ပတ္တဲ့အတုိင္းအတာအထိ မထိန္းႏိုင္ဘူးဆုိရင္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ေဝါဟာရျဖစ္တဲ့ “အရည္ေပ်ာ္က်ျခင္း”ဆုိတာ ျဖစ္ေပၚရ႐ွိလာပါမယ္။ ဒါေပမင့္ ဒါဟာ ဘာကုိအမွန္တကယ္ ဆုိလုိတာပါလဲ။ “အရည္ေပ်ာ္က်ျခင္း”ဆုိတာ အေျခခံဓါတ္ေပါင္းဖုိရဲ႕ အူတုိင္ အရည္ေပ်ာ္သြားျခင္းျဖစ္လာတာနဲ႔အမွ် ႏ်ဴကလီယာပစၥည္းေတြ ထိန္းကန္ရဲ႕ ၾကမ္းျပင္ေပၚ ဖိတ္က်လာပါမယ္။  

အဲဒီမွာ ကြန္ကရစ္နဲ႔အျခားပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ဓါတ္ျပဳပါလိမ့္မယ္။ ဒီအေနအထားဟာ အဆုိးဆုံုးအျဖစ္အပ်က္ပါပဲဆုိ တာ အမွတ္ရၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထက္ပုိဆုိးတာမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ 

ဒီအဆုိးဆုံးအေျခအေနမွာေပါက္ကြဲမႈျဖစ္လာမွာပါ။ အဲဒီအဆင့္က အမွန္တကယ္ကုိျပင္းထန္တဲ့အႏၱရာယ္ပါ။ ဒါေပမင့္ ဒါဟာ ေဒသဆုိိင္ရာနယ္ေျမအတြက္ပဲ ျပင္းထန္ေသးတာပါ။အႏုျမဴပစၥည္းမ်ား အျမင့္ မီတာ ၅၀၀ ခန္႔အထိေရာက္ႏိုင္တဲ့ေပါက္ကြဲမႈနဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာင္ အျခားေဒသေတြ အတြက္ ျပင္းထန္မႈမျဖစ္ေသးပါ။

ဒီဟာကုိ အဆုိးဆုံးျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရာသီဥတုနဲ႔ ႏွစ္ဆေတြးၾကည့္ရင္ အေျခအေနေပးတဲ႔ရာသီဥတုက ေရဒီယုိဓါတ္ႂကြ ပစၥည္းမ်ားကုိ တုိက်ဳိၿမိဳ႕ေတာ္ဘက္ဆီသယ္သြားၿပီး မုိး႐ြာခ်လိုက္လုိ႔ ေရဒီယုိဓါတ္ႂကြ ပစၥည္းမ်ား ေျမျပင္ေပၚက်သြားရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ျပႆနာေပၚႏိုင္ပါသလား။

အေျဖက “မျဖစ္ပါဘူး”လုိ႔ ျပတ္သားစြာေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ ျဖစ္ပ်က္မႈ လုံးဝကုိ မေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါ။ ျပႆနာက ဓါတ္ေပါင္းဖုိမွ ပတ္လည္ ကီလုိမီတာ ၃၀ အတြင္းေဒသမွာသာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒီအေျခအေနဟာ အခြင့္သာခ်က္လုိ႔ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ခ်ာႏိုဘုိင္တုန္းကျဖစ္ရပ္မွာ ဂရက္ဖုိက္အူတုိင္ကုိ မီးအ ႀကီးအက်ယ္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ပါတယ္။ ပစၥည္းေတြဟာ အျမင့္မီတာ ၅၀၀ မက တက္ေရာက္ခဲ့ပါ။ ေပ ၃၀,၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး တနာရီေလာက္မက လေပါင္းခ်ီစြာေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ႏ်ဴကလီယာ ဓါတ္ႂကြပစၥည္းေတြ ဟာ အေပၚ လဟာျပင္မွာ အခ်ိန္မ်ားစြာၾကာျမင့္စြာ ျဖစ္တည္ေနခဲ့ပါတယ္။ 

ဒါေပမင့္ ဒီလုိဆုိး႐ြားတဲ့ ခ်ာႏိုဘုိင္ျဖစ္ရပ္မွာေတာင္ ကီလုိမီတာ ၃၀ ကန္႔သတ္ဇုံသာ သတ္မွတ္ထား႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ဇုံကန္႔သတ္မႈေၾကာင့္ လူမ်ားမွာ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈျပႆနာခံစားခဲ့ရတာအတြက္ ၫႊန္ျပခ်က္ေတြ ဘာမွ် မ႐ွိခဲ့ပါ။ ျပႆနာျဖစ္ေပၚခဲ့ရတာက လူေတြက အဲဒီအရပ္မွ ေရေတြ သီးႏွံေတြကုိ ေသာက္သုံးစားခဲ့မိတာ ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ဂ်ပန္မွာေတာ့ ဒီလုိျပႆနာ မျဖစ္ပါဘူး။ က်ေနာ္ ထပ္မံၿပီး အေလးအနက္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ (ဓါတ္ေပါင္း ဖုိ)ေဒသနဲ႔ ယင္းနဲ႔နီးနီးစပ္စပ္ထိေတြ႔ေနတဲ့ဧရိယာေတြမွာသာ ျပႆနာျဖစ္ေပၚမွာပါ။ အဲဒီေဒသကလူေတြအ တြက္ပဲ စုိးရိမ္ပူပန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဒသမွ ကီလုိမီတာ ၂၀ နဲ႔ ၃၀ လြန္အရပ္ေတြမွာေတာ့က်န္းမာေရးအတြက္ ထိခုိက္စရာ အမွန္တကယ္ပင္ မ႐ွိပါ။

ေကာင္းပါၿပီ။ က်ေနာ့္အလွည့္ကို ေခတၱနားၿပီး၊ ဟင္လာရီ ဝါခါ ကို တလွည့္ေပးပါရေစ။ ဟင္လာရီ ကေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ဆုိင္တဲ့အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာျပပါလိမ့္မယ္။

[ဟင္လာရီဝါခါHW]ျဖစ္ပြားရာေဒသနဲ႔ေဝးရာမွာေနထုိင္ၾကသူအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးျပႆနာမေပၚေပါက္ပါဘူး လုိ႔ အေလးအနက္ထားေျပာခ်င္ပါတယ္။ တုိက်ဳိမွာေနထိုင္သူေတြအေနနဲ႔ သင္တုိ႔ဟာ ဓါတ္ေပါင္းဖုိမွ အလြန္ေဝး တဲ့အရပ္မွ႐ွိေနၾကတာမုိ႔ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ အနည္းငယ္ျမင့္တက္လာတဲ့အစီရင္ခံစာသတင္း႐ွိခဲ့ရင္ေတာင္မွ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈအတြက္ အေသးအဖြဲမွ်သာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓါတ္ေပါင္းဖုိမွ ေကာင္းစြာေဝးေနသူ မ်ားကုိ ထပ္မံေသခ်ာစြာေျပာခ်င္တာကေတာ့ ထုိေနရာတဝုိက္ေနထုိင္ၾကသူမ်ားမွာပင္ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္မ႐ွိ ေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] ကဲ ေဒးဗစ္ခင္ဗ်ား၊ ဒါကေတာ့ ဒီဘက္က အျမင္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းမ်ားေမးခ်င္သူ မ်ား ႐ွိလာမယ္ဆုိရင္ ေျဖဆုိေပးဘုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ဝမ္းသာလ်က္႐ွိပါတယ္။ ဒါေပမင့္ လူေတြစိတ္ပူပန္စိုးရိမ္ေနတဲ့ က်န္းမာေရးထိခုိက္လာမယ္ဆုိတဲ့ကိစၥကုိ ဓါတ္ေပါင္းဖုိမွ ကီလုိမီတာ ၂၀ အတြင္း႐ွိသူမ်ားမွလြဲ၍ မျဖစ္ေပၚဘူး ဆုိတာ အေျခခံသတင္းစကားအျဖစ္ေျပာပါရေစ။

[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ ဆာဂၽြန္ခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္ဒီအတုိင္းႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္သြားပါ့မယ္။ ဒါေပမင့္ ေမးခြန္းေတြေၾကာင့္ ျပႆနာေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ့္အနားမွာထုိင္ေနၾကသူမ်ားမွ စတင္ ေမးေစပါ့မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိ က်ေနာ္မ်က္စိအနီးမွာ႐ွိၿပီး ထိန္းသိမ္းလုိ႔ရႏိုင္မွာျဖစ္လုိ႔ပါ။ လန္ဒန္မွ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ားကုိ ဒီစားပြဲမွာထုိင္ေနသူမ်ားမွ ေမးစရာမ်ား႐ွိပါသလားခင္ဗ်ား။

[ေမးခြန္း႐ွင္] ဟုတ္ကဲ့၊ ေမးပါရေစ။ သာမန္ထက္ျမင့္တဲ့ ဓါတ္ေရာင္ျခည္အဆင့္ တုိက်ဳိမွာ႐ွိေနတယ္လုိ႔ အစီရင္ခံစာမ်ားထြက္ေနေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ တခုမွာ သာမန္ထက္ ၈ ဆ ပုိေနတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ အဆေလာက္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ စုိးရိမ္ပူပန္ရမွာပါလဲ။

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] ဟင္လာရီ ဒါမွမဟုတ္ လက္စေလ က ေျဖေပးပါ။
[ဟင္လာရီဝါခါHW]ေကာင္းပါၿပီ။အေျခခံအဆင့္ထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ႐ွိပါမွ စုိးရိမ္ပူပန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆ တရာ သုိ႔မဟုတ္ ပုိလုိ႔ေပါ့။

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] က်ေနာ္သေဘာတူပါတယ္။
ဘယ္လုိရလာတယ္လုိ႔ေတာ့ က်ေနာ္မသိပါဘူး။ ၈ ဆ ဆုိတာ စုိးရိမ္စရာမ႐ွိပါ။ ၈ ဆ ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ ဘာမွ်မျဖစ္စေလာက္ပါ။ အဆ တရာ၊ ႏွစ္ရာ၊ သုံးရာ ဆုိရင္ေတာ့ တကယ္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္စရာပါ။ တုိက်ဳိမွာ ၈ ဆ ရွိတယ္ဆုိရင္ နက္ဖန္ခါက် သာမန္အေနအထား႐ွိေနမွာပါ။ ဘာမွ်မဟုတ္ပါ။

[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေဒဗစ္ဖစ္တန္ပါ ဆာ ဂၽြန္ခင္ဗ်ာ။ သာမန္အဆ နဲ႔ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ အဆ(စကားလုံးမွန္ကန္ပါရဲ႕ေနာ္) သတ္မွတ္တာထင္႐ွားမႈ႐ွိမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။
[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] ေသခ်ာတာေပါ့ဗ်ာ။ ဟင္လာရီခင္ဗ်ာ။ ခြင့္ျပဳမႈအဆ က ဘယ္ေလာက္ပါလဲ။
[ဟင္လာရီ ဝါခါ HW] အေျခခံထက္ မ်ားစြာပုိပါတယ္။ အဆ တရာခန္႔ပါ။
[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] ဟုတ္ပါတယ္။အုိေက၊ အေျခခံထက္ အဆတရာဟာ ခြင့္ျပဳမႈအဆျဖစ္ပါတယ္။
[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ေမးမဲ့သူကေတာ့ ေခဗင္ပါ။

[ေမးခြန္း႐ွင္] ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ေ႐ွ႕ကေမးခြန္းကုိပဲ ျပန္ေကာက္ပါရေစ။ တုိက်ဳိမက္ထ႐ုိေပၚလီတန္အစုိးရက ဓါတ္ ေရာင္ျခည္ ႂကြမႈအတိုင္းအတာမ်ားကုိထုတ္ျပန္ေၾကညာလ်က္႐ွိေနပါတယ္။ သင္ေျပာသလုိပါပဲ၊ တုိက်ဳိမွာ အ လြန္အမင္းကုိ နည္းပါးေနပါတယ္။ စေကးက မုိကၠ႐ိုဂေရး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒိအတြက္အေျဖကုိ က်ေနာ္အခုမ ေျမာ္လင့္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔လက္ခံႏိုင္မဲ့ စေကး ကိန္းဂဏန္းမ်ဳိးကုိရရင္ေတာ့ အသုံးဝင္လိမ့္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ထင္ ပါတယ္။ ဒါေတြကုိ သင္တုိ႔ထံ လင့္ခ္ ခ်ိတ္ပုိ႔ေပးႏိုင္ရင္ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာပါ။ အခုေတာ့ တုိက်ဳိမက္ထ႐ိုေပၚလီတန္ အစုိးရက မုိကၠ႐ိုဂေရး စေကးေတြနဲ႔ပဲထုတ္ျပန္ေပးေနပါတယ္။

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] ဟုတ္ပါၿပီ။ ဟင္လာရီေျဖေပးပါ။
[ဟင္လာရီ ဝါခါ HW] မွန္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ကိန္းဂဏန္းေတြကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဆီပုိ႔ေပးရင္ အလြန္ အသုံးဝင္မွာပါ။ ဒါေပမင့္ မုိကၠ႐ိုဂေရး သုိ႔မဟုတ္ မုိကၠ႐ိုလုိ႔ေျပာခဲ့တယ္ေနာ္၊ နိမ့္တဲ့အဆင့္မ်ားလုိ႔လဲေျပာခဲ့တယ္ေနာ္။ အလြန္ကုိ နိမ့္တဲ့အဆင့္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕က်န္းမာေရးကုိ ဘာကုိမွ်မထိခုိက္ေစပါဘူး။
[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ေမးမဲ့သူကေတာ့ ေဒးဗစ္ပါ။
[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] ခဏေနာ္။ အက်ယ္ခဲ်႕ေျပာရရင္၊ သူတုိ႔ေၾကညာတဲ့အဆင့္စေကးနဲ႔ဆုိ က်ေနာ္စုိးရိမ္ရမဲ့အဆင့္က အဆ တေထာင္ ေပါ့ဗ်ာ။
[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ ေဒးဗစ္ခင္ဗ်ာ ေမးႏိုင္ပါၿပီ။

[ေမးခြန္း႐ွင္] အတည္ျပဳခ်က္ေပးဘုိ႔တခု၊ ေမးခြန္းတခုပါ။ အတည္ျပဳခ်က္ - ဒီဓါတ္ေပါင္းဖုိအေပၚ ဆာ ဂၽြန္ ရဲ႕ ဗဟုသုတ ပညာကုိ အေျခခံလ်က္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ဟာ ဂ်ပန္အစုိးရရဲ႕ထုတ္ျပန္မႈနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနတာ ကုိေတြ႕ရျခင္းပါ။ အခု ဒီမွာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈေတြက တက္ပ္ကုိ(တုိက်ဳိလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီ) သုိ႔မဟုတ္ ဂ်ပန္အစုိးရကလႊင့္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာ မမွန္ကန္ဘူးဆုိတာပါ။

ဆာ ဂၽြန္ရဲ႕ဒီဓါတ္ေပါင္းဖုိအေၾကာင္းသိထားတဲ့ ဗဟုသုတ ပညာအေပၚအေျခခံတဲ့ ေျပာျပမႈေတြက ဂ်ပန္အစုိးရ ဆီကရတဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း က်ေနာ့္ရဲ႕ယူဆခ်က္ဟာ မွန္ကန္ပါသ လား။ ဒုတိယပုိင္းအေနနဲ႔ က်ေနာ္ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္သိထားမႈကေတာ့ အႏၱရာယ္ဟာ အခ်ိန္ၾကာၾကာ- ၁၀ ရက္ေလာက္ တည္႐ွိေနမယ္၊ ေနာက္ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ဟာ စိမ့္ပ်ံ႕လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆာ ဂၽြန္ က ဘယ္ေတာ့ေလာက္ အႏၱ ရာယ္ဟာ စိမ့္ပ်ံ႕မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းပါသလဲ။ 

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] ေကာင္းပါၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔ရ႐ွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာ သင့္ေတာ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းေအဂ်င္စီေတြကုိ ဂ်ပန္အစုိးရကေပးခဲ့တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျဖစ္စဥ္ေတြရဲ႕ သာမန္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္အစုိးရကေန တုိက္႐ိုက္ေပးတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕အေပၚတကယ္တမ္းတည္ေဆာက္ရမယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဝမ္းသာစရာ႐ွိမွာပါ။ဒါေပမင့္ သူတုိ႔က အားလုံးကုိပုိ႔တာမဟုတ္ပဲ၊ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြဆီပဲ ပုိ႔တာပါ။ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကုိ ဖုံးကြယ္ထားမယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားေခါင္းေျခာက္စြာေတြးျမင္မႈကို က်ေနာ္ ေသခ်ာခ်က္တခု ေျပာႏိုင္တာကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးဆုိတာပါ။ တကမၻာလုံးက ဒီအခ်က္ကုိေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ အဲဒီေဒသရဲ႕ျပင္ပမွာ ဓါတ္ေရာင္ျခည္အဆင့္ေတြကုိတိတိက်က်သိႏိုင္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ေသေသခ်ာခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔သိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိုးရိမ္စရာမျဖစ္ေသးပါ။ 

သိတဲ့အတိုင္းပါ။ ဂ်ပန္အစုိးရက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအားလုံးကို မွန္ကန္စြာေပးပါ့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ္မႈ ဟာ အတိုင္းအတာတခု ႐ွိေနပါတယ္။ ဒါေပမင့္ က်ေနာ္တို႔က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စြမ္းအင္ေအဂ်င္စီေတြကေန သတင္းအခ်က္အလက္ေတြယူပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီဓါတ္ေပါင္းဖိုေတြ ဘယ္လုိ႐ွိေနတယ္ဆုိတာ အေသးစိတ္သိထားမႈေတြ က်ေနာ္တုိ႔မွာ ေကာင္းစြာ႐ွိေနပါတယ္။ေနာက္ၿပီး အမ်ဳိးသား ႏ်ဴကလီယာဓါတ္ခြဲခန္းမွ ဒီဓါတ္ေပါင္းဖုိပုံစံအေၾကာင္းေတြကုိသိေနတဲ့ က်န္းမာေရးနဲ႔လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ေတြဆီကလဲ က်ေနာ္တုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရပါတယ္။ အဲဒီက အႀကီးအကဲဟာ SAGE အဖြဲ႕ကုိလဲအကူအညီေပးေနပါတယ္။ သူဟာ ဂ်ပန္မွာ အခုျပႆနာေပၚေနတဲ့

ေနရာရဲ႕ အနီးဝန္းက်င္မွာ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။သူဟာ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိေကာင္းစြာသိ႐ွိထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ရ႐ွိထားခ်က္ေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေကာင္းစြာယုံၾကည္စိတ္ခ်ပါတယ္။ ခင္ဗ်ာေမးတဲ့ ဒုတိယေမးခြန္းက က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ စိတ္သက္သာရာရမလဲေပါ့။ တဲ့တဲ့ေျဖရမယ္ဆုိရင္ မသိေသးပါဘူး။ မေသေခ်ာ မေရရာမႈေတြ မ်ားစြာ႐ွိေနမယ္ဆုိတာ ခင္ဗ်ားသိမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ဒီ မနက္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္တာကုိ က်ေနာ္အနည္းငယ္အံ့ၾသမိခဲ့ပါတယ္။ ေအးေအာင္အတြက္ ပင္လယ္ေရကုိပံ့ပုိးေနတဲ့ အဆုိ႔႐ွင္ က်ဳိးပဲ့ၿပီး ၾကားညပ္ေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရနဲ႔ အေအးဓါတ္ေပးျခင္း ဟာ ထိေရာက္စြာအလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ဒါကုိ သူတုိ႔လဲ ျပင္ေနၿပီလုိ႔ က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။

အဓိကေသာ့ခ်က္ကေတာ့ ေရကုိရေအာင္ယူ- အားလုံးကုိ ေအးေအာင္လုပ္- ဆီေလ်ာ္တဲ့ဖိအားတခုကုိ ထိန္း ထားမယ္ဆုိရင္ အားလုံး အဆင္ေျပသြားမွာပါ။ ဒီမနက္ လန္ဒန္မွာ “ယေန႔အစီအစဥ္”က႑မွာလဲ ဒီလုိေမးခြန္း အေမးခံခဲ့ရပါေသးတယ္။ ၁၀ ရက္ဝန္းက်င္ၾကာတဲ့အခါမွာ ဘာမွပုိဆုိးမလားဘူးဆိုတဲ့ ခံစားမႈျဖစ္ေပၚလာ ေကာင္းေခ်ရဲ႕လုိ႔ က်ေနာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမင့္ တကယ္လုိ႔ ႀကီးထြားလာမယ္ဆုိ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့အေသးစိတ္ကုိ က်ေနာ္မေျပာလုိေသးပါ။
[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ေမးမဲ့သူတေယာက္အလွည့္ပါ။
[ေမးခြန္း႐ွင္]အခုအခါမွာ ဂ်ပန္ရဲ႕ အေ႐ွ႕ေျမာက္အရပ္မွာ လူမ်ားစြာအတြက္ အကူအညီေတြအမ်ားႀကီးလုိအပ္ ေနပါတယ္။ အဲဒီမွာ လုပ္အားေပးလုိသူေတြကုိ ဘယ္လုိအမွာစကားမ်ဳိးမ်ား ေပးမွာပါလဲ။

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] ဟင္ေလရီ ေျဖေပးပါ။
[ဟင္လာရီ ဝါခါ HW] ဟုတ္ကဲ့။ ဂ်ပန္အာဏာပုိင္မ်ားဟာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာ႐ွိၾကပါတယ္။ ေကာင္းစြာခ်မွတ္ ထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြလဲ႐ွိၾကပါတယ္။ အဓိကအေနနဲ႔ကေတာ့ အစုိးရအာဏာပုိင္ေတြေျပာတာကုိ လုိက္နာဘုိ႔ ပါပဲ။ ေ႐ႊ႕ပါဆုိရင္ေ႐ႊ႕ေပးပါ။ ခုိလႈံပါဆုိရင္ ခုိလံႈပါ။
[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အေျဖေတြအေနအထားဟာ အခုျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ေနရာရဲ႕ ကီလုိမီ တာ ၂၀ နဲ႔ ၃၀ ေဒသေတြနဲ႔ပတ္သက္တာလုိ႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္JB]လုံးဝဥႆံုပါပဲ။အဲဒီေဒသအတြင္းကုိဘယ္သူတေယာက္မွ် သြားေနဘုိ႔အိပ္မက္မမက္
ပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ အာဏာပုိင္ေတြကလဲ သြားေနခြင့္ျပဳမယ္လုိ႔ က်ေနာ္မထင္ပါဘူး။ သြားေနဘုိ႔ႀကိဳးစားဘုိ႔လဲ အိပ္မက္ မမက္ပါနဲ႔။ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့အစီအစဥ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေဒသနဲ႔အနီးမွာ႐ွိေနတဲ့သူေတြမွာ ျပႆနာေတြ ေသခ်ာ႐ွိေနပါတယ္။ ၂၀ ကီလုိ မီတာဇုံမွေန အားလုံးကုိ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းၿပီးထားၿပီမုိ႔ အားလုံးေဘးကင္းေနၿပီလုိ႔ေျမာ္လင့္ေနရပါတယ္။

[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းေမးမဲ့သူမ်ား ႐ွိပါေသးလား။
[ေမးခြန္း႐ွင္] ခ်ာႏိုဘုိင္မွာ ေရဒီယုိဓါတ္သတၱဳပစၥည္းေတြဟာ ေပ ၃၀,၀၀၀ အထိတက္သြားခဲ့တယ္၊ ဒီမွာေတာ့ အဆုိးဆုံးျမင္ကြင္းမွာေတာင္ မီတာ ၅၀၀ (ေပ ၁,၅၀၀ ခန္႔)တက္သြားခဲ့တယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားေျပာသြားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီကအဆုိးဆုံးျမင္ကြင္းဟာ ခ်ာႏိုဘုိင္ကထက္ ပုိနည္းရသလဲဆုိတာ ႐ွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။ 

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] ဟုတ္ကဲ့။ အမ်ားႀကီးနည္းပါတယ္။
ခ်ာႏိုဘုိင္မွာ ပထမဦးဆုံး ဓါတ္ေပါင္းဖိုရဲ႕ထိပ္ပုိင္းပြင့္ထြက္သြားပါတယ္။ ေနာက္ ဓါတ္ေပါင္းဖုိရဲ႕အူတုိင္ေပါ့။ အူတိုင္ကုိဝန္းရံထားတဲ့ ဂရက္ဖုိက္ေတြ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာ မီးဟပ္ေလာင္ကၽြမ္းသြားပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာမီးအပူ႐ွိန္ေတြက အရာအားလုံးကုိ ဖန္တီးထားတဲ့နည္းရဲ႕သာမန္ျဖစ္စဥ္အတုိင္းအေပၚကုိတြန္းတင္လုိက္တာပါ။ ဒီမွာက ေရဒီယုိဓါတ္သတၱဳပစၥည္းေတြက ထိန္းကန္ရဲ႕ၾကမ္းျပင္နဲ႔ထိေတြ႕ၿပီး ဖိအားေတြျဖစ္ေပၚလာပါတယ္၊ တႀကိမ္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေပမင့္ ေနာက္ထပ္ေပါက္ကြဲမႈေတြ မ႐ွိခဲ့ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲမႈက ပစၥည္းေတြကုိ အျမင့္ မီတာ ၅၀၀ ကုိေရာက္႐ွိသြားေစခဲ့တာပါ။ ဒါကခန္႔မွန္းေျခပါ။ ၄၈၃ နဲ႔ ၅၁၇ ကီလိုမီတာ အတြင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ရာသီဥတုအေျခအေနနဲ႔ေရာလုိက္ရင္ ကီလုိမီတာ ၂၀ အလြန္႐ွိ လူသားမ်ားရဲ႕က်န္းမာေရးကုိ ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့အဆင့္ျဖစ္ေစဘုိ႔ ဘယ္ပစၥည္းမွ လုံးဝ ထြက္ေပၚလာ ေစမွာမဟုတ္ပါဘူး။

[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေမးခြန္း႐ွိလိမ့္ဦးမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။
[ေမးခြန္း႐ွင္] မဂၤလာနံနက္ခင္းပါ။ ေနာက္ထပ္ ျပင္းအား ၇ ႐ွိငလ်င္နဲ႔ ဆူနာမီ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခ ၇၀%ခန္႔႐ွိတယ္လုိ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ရက္က ဂ်ပန္အစုိးရကခန္႔မွန္းခဲ့ပါတယ္။ အကယ္၍ ဒီလုိျဖစ္လာမွာနဲ႔ အခုလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အေရးေပၚအစီအစဥ္ေတြက ခင္ဗ်ားရဲ႕ အဆုိးဆုံးျမင္ကြင္းကုိ ဘယ္လုိအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္လာမွာပါလဲ ခင္ဗ်ာ။

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] အဆုိးဆုံးျမင္ကြင္းဟာ ဒီအတိုင္းပဲ ႐ွိေနမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ 
ဒီကိစၥဟာ အေျခခံအားျဖင့္ တကယ္လုိ႔ သူတုိ႔မတတ္ႏိုင္ခဲ့ရင္၊ ဆုိၾကပါစုိ႔ သူတုိ႔ ေအးေအာင္လုပ္္ဘုိ႔ႀကိဳးစားတာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္၊ ထိန္းကန္အတြင္း ဖိအားမတက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းဘုိ႔ မတတ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္လာမွာပါ။

က်ေနာ္ဆုိလုိတာက ဓါတ္ေပါင္းဖုိတခုအတြင္းမွာ ျဖစ္လာႏိုင္မဲ့ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တဲ့ အဆုိးဆုံးျမင္ကြင္းကုိ ေျပာတာပါ။အင္အားႀကီးဆူနာမီအသစ္တခုေပၚေပါက္လာမယ္ဆုိရင္ အေတာ္ေလးအဆင့္နိမ့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအခင္းအက်င္းရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ကုိႀကံဳရမယ္၊  တခုထက္လဲ ပုိျဖစ္လာမယ္ဆုိဦးေတာ့၊ တကယ္ကုိပူပန္စုိးရိမ္မႈေတြ မ႐ွိႏိုင္ေသးပါဘူး။ တကယ္လုိ႔ ေပါက္ကြဲမႈ တခုထက္ပုိၿပီး ၂ ခုျဖစ္လာရင္လဲ အျဖစ္အပ်က္က ၂ ဆ ျဖစ္မလာပါဘူး။ အျမင့္ ၁,၀၀၀ ကီလုိမီတာ ျဖစ္မသြားပါဘူး။ ကီလုိမီတာ ၅၀၀ ခန္႔အျမင့္ပါပဲ။ ျဖစ္ခ်ိန္ကလဲ အလြန္တုိေတာင္းပါတယ္။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ေလ တုိက္ရာ လားရာပါ။

ဘယ္အခ်ိန္မွာျဖစ္မွာပါလဲ။ ေလကပစၥည္းကုိသယ္ယူသြားရင္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာဆီကုိ သြားမွာပါ။ ဒါဆုိရင္ ျပနာမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ မကူညီတဲ့ရာသီဥတုနဲ႔ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တဲ့အဆုိးဆုံးျမင္ကြင္းကို ၂ ဆ ျဖစ္မဲ့ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိအမ်ဳိးအစားကုိျဖစ္ေပၚေစမဲ့ ဒုတိယ ဆူနာမီေပၚလာခဲ့ရင္ေတာ့ (ဓါတ္ေပါင္းဖုိရဲ႕)အူတုိင္ေတြကုိ လူေတြက မထိန္းႏိုင္ေတာ့ဘူး ဆုိရင္ ျပႆနာျဖစ္လာၿပီေပါ့။ ဒါေပမင့္ ဒီလုိျဖစ္ေပၚလာဘုိ႔အတြက္ ဓါတ္ေပါင္းဖုိ ၃ ခုစလုံး ေပါက္ကြဲပ်က္စီးသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမင့္ အေလးအနက္ ထပ္ေျပာပါရေစ။ ဒီလုိျဖစ္လဲပဲ က်ေနာ္တုိ႔ အခုေျပာေနတဲ့ အႀကံေပးခ်က္ကုိေတာ့ ထိခုိက္လာမွာမဟုတ္ပါ။

[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီအခန္းထဲမွာ ေနာက္ဆုံးေမးခြန္းတခုပဲ႐ွိပါေတာ့တယ္။ အခ်ိန္ရမယ္ဆုိရင္ ေနာက္အခန္းမွာ အျခားသူေတြကုိေမးခြင့္ေပးခ်င္ပါတယ္။

[ေမးခြန္း႐ွင္]အခုအခ်ိန္မွာ ၿဗိတိသွ်ေက်ာင္းဟာပိတ္ထားရပါတယ္။ မိဘဆရာမ်ားနဲ႔ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သိပ္ကုိစုိးရိမ္ပူပန္တဲ့အေျခအေနျဖစ္ေနမယ္ဆုိတာ လူႀကီးမင္းသိမွာပါ။ လူႀကီးမင္းရဲ႕အႀကံေပးခ်က္အရဆုိ ၁၀ ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ရက္အနည္းငယ္္အတြင္း က်ေနာ္ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္သင့္တယ္လုိ႔ ထင္ရပါတယ္။ ဟုတ္ပါသလားခင္ဗ်ား။

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္JB]ေရဒီယိုသတၱိႂကြပစၥည္းကုိစုိးရိမ္ပူပန္မႈေၾကာင့္ဆုိရင္ေတာ့ ေက်ာင္းကုိလုံးဝပိတ္စရာ မလုိပါ။ ေက်ာင္းပိတ္လုိက္တာဟာ အျခားအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္လုိ႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒီေဒသမွာ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ မည္သည့္ပုံစံကုိျဖစ္ေစ အေျခခံလုိ႔ဆုိရင္ ေက်ာင္းကုိအမွန္တကယ္ပိတ္ဘုိ႔မလုိအပ္ပါ။ ဒီအေၾကာင္းကုိ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေျပာေပးပါ ဟင္ေလရီခင္ဗ်ား။

[ဟင္လာရီ ဝါခါ HW] မဟုတ္ပါဘူး။ သင့္ေက်ာင္းဟာ တုိက်ဳိမွာလုိ႔ယူဆပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ တုိက်ဳိ ေဒသမွာ ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွလြဲလုိ႔ အျခားလုပ္စရာ အေၾကာင္းမ႐ွိေသးပါ။
[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းက အျခားအေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္လဲ ပိတ္ထားတာပါ။ လွ်ပ္စစ္အားျပတ္ေတာက္မွာ၊ လမ္းပန္းသြားလာေရးခက္ခဲတာေတြေၾကာင့္ပါ။ ဒါေပမင့္ ဒါေတြက အဆင္ေျပပါ တယ္။ အျခားအေဆာက္အဦးရဲ႕ သင္ၾကားေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအခန္းထဲမွာ လူတခ်ဳိ႕႐ွိေနသလားဆုိ ေမးၾကည့္ရဦး မယ္။

[ေမးခြန္း႐ွင္] ဒီမွာ ဝန္ထမ္းနဲ႔မိသားစု ၃၀ ေလာက္႐ွိပါတယ္။ အားလုံးဆီက စုေဆာင္းၿပီး ေမးခြန္း ၄ ခု႐ွိပါတယ္။ ပထမဦးဆုံး ခ်ာႏိုဘုိင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေမးခြန္းပါ။ ခ်ာႏိုဘုိင္မွ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ယုိစိမ့္မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ဆက္တြဲ အ ေနနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံကလူတခ်ဳိ႕ နာမက်န္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတာပါလဲ။

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] ေကာင္းပါၿပီ၊ ဟင္ေလရီ ေျဖေပးပါ။  
[ဟင္လာရီ ဝါခါ HW] ခ်ာႏိုဘုိင္မွာ ျဖစ္သြားၿပီးေနာက္မွာ အျခားႏိုင္ငံမွလူမ်ား ေရာက္လာကာ ေရဒီယိုသတၱိႂကြ ပစၥည္းမ်ားစိမ့္ဝင္ေနတဲ့ အစားအစာမ်ားနဲ႔ေရမ်ားကုိ စားမိေသာက္သုံးမိလုိ႔ျဖစ္ၾကတာပါ။ ဒီမွာျဖစ္တာနဲ႔ ျခားနား ခ်က္ပါ။ဂ်ပန္နဲ႔ကေတာ့ အလြန္ကုိကြာျခားလိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာက ေကာင္းမြန္တိုးတက္တဲ့စီမံခ်က္ ေတြ႐ွိပါတယ္။ ေရဒီယိုသတၱိႂကြ ပစၥည္းမ်ားစိမ့္ဝင္ေနတဲ့ အစားအစာမ်ားနဲ႔ေရမ်ားကုိ စားၾက ေသာက္သုံးၾက မွာမဟုတ္ပါဘူး။ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေရဒီယိုသတၱိႂကြဓါတ္ေရာင္ျခည္မ်ားရဲ႕ တိုက္႐ုိက္သက္ေရာက္မႈကုိလဲ မခံစားခဲ့ၾကရပါ။

[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေနာက္တယာက္ေမးပါ။
[ေမးခြန္း႐ွင္] ေနာက္ေမးခြန္းကေတာ့ ကေလးမ်ားနဲ႔ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ အဆင့္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ပါ။ လက္ခံႏိုင္ဘြယ္ ျခားနားတဲ့ အဆင့္ ႐ွိပါသလား။

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] ဟင္ေလရီေရ။
[ဟင္လာရီ ဝါခါ HW] ေက်းဇူးပါ ဆာ ဂၽြန္။ လက္ခံႏိုင္တဲ့အဆင့္ေတြကုိ ျဖစ္ႏိုင္လြယ္ဆုံးအုပ္စုေတြအေပၚ အေျခခံထားပါတယ္။ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈကုိ လက္ခံႏိုင္ျခင္းအဆင့္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါတယ္။
[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] ဟုတ္ကဲ့ ဒါေၾကာင့္ ေျပာရရင္ အခုအေျခအေနထက္ အဆ ရာေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမက ေပါ့ေနာ္ - ကေလးနဲ႔ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြအတြက္ေပါ့။ က်ေနာ္လုိ လူဝႀကီးအတြက္ဆုိရင္ ဒိထက္ပုိလုိပါလိမ့္မယ္။
[ရယ္သံမ်ား]
[ေမးခြန္း႐ွင္] ေနာက္ေမးခြန္းကေတာ့ အုိင္အုိဒင္း သုံးစြဲမႈနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အသုိင္းအဝန္းမွာ စုိးရိမ္မႈျဖစ္ေနတာပါ။ ဘယ္အခါမွာ အုိင္အုိဒင္းကုိ ေသာက္သုံးရမွာပါလဲ။ ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ေသာက္သုံးဘုိ႔ လူႀကီးမင္းက အႀကံေပးမွာပါလား။
[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] အေျဖကုိ က်ေနာ္သိတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမင့္ ဟင္လာရီ နဲ႔ လက္စေလ တုိ႔ေျဖေပးပါ။
[ဟင္လာရီ ဝါခါ HW] အမွန္တကယ္ေျဖဆုိေပးႏိုင္မဲ့သူကေတာ့ က်မတုိ႔ရဲ႕ HPAသမားေတာ္ နစ္ခဲန္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက ဒီအေၾကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးသိပါတယ္။  

[နစ္ခဲန္ NK] ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ၂ နည္းနဲ႔ေျဖပါ့မယ္။ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနတဲ့ေရဒီယုိအုိင္အုိဒင္းကုိ ႐ႉ႐ႈိက္မိျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏ်ဴကလီ ယာဓါတ္ေပါင္းဖုိနား အလြန္နီးကပ္စြာေရာက္႐ွိေနလုိ႔ျဖစ္ေစ ေရဒီယုိအုိင္အုိဒင္း ကုိ ထိေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မေတာ္တဆေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေနတဲ့ ဓါတ္ေပါင္းဖိုအနီးမွာ႐ွိတဲ့သူေတြဟာ တည္ၿငိမ္တဲ့အုိင္အုိဒင္းကို စားသုံးဘုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ဒီလုိျဖစ္ရပ္မွာ သိုင္း ႐ြိဳက္ဂလင္းရဲ႕ အုိင္အုိဒင္းစုပ္ယူမႈ လုပ္ငန္း ဟန္႔တားျခင္းခံရတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမင့္ အခု ႏ်ဴကလီယာဓါတ္ေပါင္းဖုိအနီးကပ္မွာ ဘယ္သူမွ မ႐ွိပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမွာ ေရဒီယုိဓါတ္ကုိလဲ ထိေတြ႕ တဲ့သူလဲမ႐ွိပါ။ ဒါေၾကာင့္ တုိက်ဳိမွာေနသူေတြအေနနဲ႔ အုိင္အုိဒင္းကုိ သုံးစြဲဘုိ႔အေၾကာင္းမ႐ွိပါဘူးခင္ဗ်ား။ဒါေပမင့္ အေရးႀကီးတဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ ပ်ံ႕ႏွံ႕တဲ့ေရဒီယိုအုိင္အုိဒင္းေတြ ပတ္ဝန္းက်င္မွာအေျခက်ၿပီး၊ သီးႏွံေတြထဲ စိမ့္ဝင္သြားတာပါ။ ဒါကုိ လူ၊ တိရစၦာန္ေတြစားသုံးၿပီး ႏို႔ရည္ထဲကစစ္ထုတ္လုိက္ပါတယ္။

ခ်ာႏိုဘုိင္က ကိစၥမွာကေတာ့ ျပႆနာက သုိင္း႐ြိဳက္ဂလင္းကင္ဆာမ်ားစြာျဖစ္ေပၚတာပါ။ ႐ု႐ွားနဲ႔ ယူခရိန္းတုိ႔မွာ ေရဒီယုိအုိင္အိုဒင္းစိမ့္ဝင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ ဒီဓါတ္ပါ႐ွိတဲ့ အစားအစာ အထူးသျဖင့္ ႏို႔ ကုိစားသုံးမိျခင္းပါ။က်ေနာ္ ခ်ဳပ္ေျပာပါ့မယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဟာ ဓါတ္ေပါင္းဖုိနဲ႔အနီးအနားမွာမ႐ွိေနတဲ့အတြက္ ႐ႉ႐ႈိက္မိမႈအႏၱရာယ္မ႐ွိပါ။ အစားအေသာက္မ်ားမွ ေရဒီယိုအုိင္အိုဒင္းကုိထိေတြ႕ရ႐ွိေစမဲ့ အစားအစာလမ္းေၾကာလဲမ႐ွိေသးပါ။ ဒါေၾကာင့္ အုိင္အုိဒင္းကုိ စားသုံးဘုိ႔ မလုိအပ္ပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
[ေမးခြန္း႐ွင္] ဟုတ္ကဲ့။ ေနာက္ေမးခြန္းတခုပါ။ လူႀကီးမင္းေျပာခဲ့တဲ့ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ျမင္ကြင္း အရ ဘယ္လုိေလစြမ္းအားမ်ဳိးဟာ ဖူခူ႐ွိမ ကေန တုိက်ဳိအထိ ေရဒီယိုဓါတ္ႂကြပစၥည္းမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္လာမွာ ပါလဲ။ ဒီလိုသယ္ေဆာင္လာႏိုင္ေလာက္တဲ့ ေလစြမ္းအားမ႐ွိလုိ႔ပါလား။ ဒါမွမဟုတ္ လူႀကီးမင္းရဲ႕ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တဲ့ျမင္ကြင္းမွာ ေလစြမ္းအားတစုံတရာ႐ွိမယ္လုိ႔ ယူဆပါသလား။

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] မဟုတ္ပါဘူး။ အေျခခံအားျဖင့္ ဒါဟာ ျဖစ္လာမွာကုိ မဟုတ္ပါ။
[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေကာင္းပါၿပီ။ ဒီအခန္းမွာေတာ့ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ။ အေပၚထပ္ ဝန္ေဆာင္မႈခန္းနဲ႔ ဗီဇာအေဟာင္းခန္းတုိ႔ကေမးခ်င္စရာမ်ား႐ွိၾကပါေသးလား။ [ေခတၱနားလ်က္]ဘာသံမွေတာ့ မၾကားရဘူး။ နည္းနည္းေတာ့ ခက္ခဲၾကမယ္ထင္ရဲ႕။ ကဲ တဦးခ်င္းစီက ေမးလုိသူမ်ား႐ွိၾကပါရဲ႕လား။

[ေမးခြန္း႐ွင္] ေဒးဗစ္ခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္အခုမွ ဝင္လာခဲ့လုိ႔ပါ။ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ ေနာက္ေမးစရာ ေမးခြန္းတခု႐ွိလုိ႔ပါ။ ေရဒီယုိဓါတ္ေရာင္ျခည္ ကူးစက္ခံေနရသူနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရမႈကုိသိခ်င္ပါတယ္။

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] ဟင္ေလရီ ဒါမွမဟုတ္ လက္စေလ ေျဖေပးပါ။
[ဟင္လာရီ ဝါခါ HW] ေကာင္းပါၿပီ။ ထိေတြ႕ကူးစက္မႈဟာ ဓါတ္ေပါင္းဖုိေနရာမွာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ားသာ သီးသန္႔ျဖစ္ေစတာပါ။ အဲဒီသူမ်ားအတြက္ ထိေတြ႕ကူးစက္မႈကုိ ျပန္လည္ေလ်ာ့ပါးေအာင္ အဲဒီေနရာမွာပဲ လုပ္ ေပးပါတယ္။ ကီလုိမီတာ ၃၀ ဇုံအလြန္ကသူမ်ားအတြက္ေတာ့ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး စုိးရိမ္ေလာက္စရာ ထိေတြ႕ ကူးစက္မႈ႐ွိလိမ့္မယ္လုိ႔ မေျမာ္လင့္ပါဘူး။ 

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါဟာအခ်က္ပါပဲ။ အေရးေပၚအေျခအေနကုိေျဖ႐ွင္းဘုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ဓါတ္ေပါင္းဖုိမွာ အမွန္တကယ္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားသာ ႀကီးမားတဲ့(ထိေတြ႕ကူးစက္မႈ) ပမာဏကုိ ခံစားၾကရမယ္ ဆုိတာ သိႏိုင္ပါတယ္။

ဂ်ပန္အာဏာပုိင္မ်ားက သူတုိ႔ကုိစစ္ေဆးမႈျပည့္ျပည့္စုံစုံ လုပ္ေပးမွာပါ။ ႏ်ဴကလီယာစက္႐ံုလုပ္ငန္းကေကာင္းစြာနားလည္ထားတဲ့ နည္းအဆင့္ဆင့္နဲ႔ သူတုိ႔ကုိ ထိေတြ႕ကူးစက္မႈ ေလ်ာ့ပါးေရးကုိ လုပ္ေပးမွာပါ။ကီလိုမီတာ ၂၀ ကြာဇုံကသူေတြဟာ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ႂကြသတၱိ ဆုိး႐ြားတဲ့အဆင့္ ရ႐ွိၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ မယူဆပါဘူး။

အာဏာပုိင္ေတြက တကယ္ျဖစ္တဲ့သူေ႐ြးထုတ္လုိက္တယ္ဆုိခဲ့ရင္ က်ေနာ္အေတာ္အံ့ၾသရမွာပါ။ တကယ္႐ွိခဲ့ရင္လဲ ထိေတြ႕ကူးစက္မႈေလ်ာ့ပါးေအာင္ အေသအခ်ာလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ ဒီလူေတြဟာ ဓါတ္ေပါင္းဖုိပရဝဏ္က ထြက္မသြားရပါဘူး။ အနီးအနားစားေသာက္ဆုိင္ေတြကုိလဲမသြားရပါဘူး။ ထိေတြ႕ကူးစက္မႈေလ်ာ့ပါးေအာင္ ေကာင္းစြာလုပ္ေပးရပါ့မယ္။
[ေမးခြန္း႐ွင္] ဟုတ္ကဲ့။
[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ဟုတ္ကဲ့ ဆက္ေျပာပါ။
[ေမးခြန္း႐ွင္]ဒါဟာ အလြန္႔အလြန္ကုိ ေသခ်ာေစတာပါပဲ။ အခုစကားေျပာၾကားမႈကုိ အသံဖုိင္(ေပါ့ကတ္စ္) အျဖစ္ အင္တာနက္မွာ တင္ေပးမွာပါလားခင္ဗ်ား။ လူအမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစြာ သိ႐ိွနားလည္ရေအာင္ပါ။
[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] ဟုတ္ပ။ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္ကေတာ့ ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ မ႐ွိပါ။
[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] တုိက်ဳိသံ႐ံုးကေန က်ေနာ္အေျဖေပးပါတယ္။ ဒါ က်ေနာ္တုိ႔ အစီအစဥ္ပါ။ ေပါ့ကတ္စ္ အသံဖုိင္နဲ႔ရရင္ တင္ေပးပါ့မယ္။ မရႏိုင္ခဲ့ရင္ စာသားအေနနဲ႔တင္ေပးပါ့မယ္။
[ေမးခြန္း႐ွင္] ႏွစ္လုိ႔ဘြယ္ရာပါ။ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီး တင္ပါတယ္။
[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေမးခြန္းမ်ား႐ွိပါေသးလား။ အရင္ေမးဘူးသူေတြက ေမးရင္လဲ ရပါတယ္။
[ေမးခြန္း႐ွင္] ေက်းဇူးပါ။ တုိက်ဳိမွာ မုိး႐ြာေျခ ဘယ္လုိပါလဲ။ အိမ္ထဲမွာပဲေနဘုိ႔အႀကံေပးထားပါတယ္။ ဦးထုပ္ သုိ႔မဟုတ္ တခုခု ဖုံးအုပ္ထားရမွာပါလား။ 

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] မလုိအပ္ပါဘူး။
ဒီအေၾကာင္းအားလုံးမွာ အေပၚအျမင့္ မီတာ ၅၀၀ ကုိေရာက္႐ွိသြားမွာပါ။ အခုေတာ့ မေပါက္ကြဲေသးပါဘူး။ အေရးေပၚအေနအထားမေရာက္ေသးပါဘူး။ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးျခင္းမ႐ွိေသးပါဘူး။ တကယ္လုိ႔ ျဖစ္ခဲ့လဲပဲ ဒါဟာ ကီလုိမီတာ ၂၀ - ၃၀ ဇုံအတြင္းက မုိးမွာသာ ေရဒီယိုဓါတ္ႂကြပစၥည္းေတြ႐ွိေနမွာပါ။
[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အျခားအခန္းက ေမးခြန္းတခုေမးပါ။
[ေမးခြန္း႐ွင္] ေကာင္းပါ့။ က်ေနာ္ေမးခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းအဆက္ပါ။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္အားေပးကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ပါ။ သူတုိ႔ေတြဟာ ဖူခူ႐ွိမ ကေန ကီလုိမီတာ ၅၀ - ၆၀ ေက်ာ္အရပ္မွာ လုပ္ကုိင္မယ္ဆုိရင္ ဓါတ္ေရာင္ျခည္အႏၱရာယ္ကလြတ္ကင္းပါ့မလား။

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] ဒါဟာ အမွန္ပါလုိ႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ က်ေနာ္မွတ္ခ်က္ေပးတာကုိ က်ေနာ့္လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဘက္ ဟင္လာရီနဲ႔လက္စေလတုိ႔က သေဘာတူေၾကာင္း ေခါင္းညိတ္ ေထာက္ခံေနၾကပါတယ္။

[ဂၽြန္ ဆင္ပ္ဆဲန္ JS] ံHPA က ဂၽြန္ ဆင္ပ္ဆဲန္ပါ။ သတ္မွတ္ဇုံျပင္ပမွာ လုပ္အားေပးသြားမဲ့သူေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ အႀကံေပးထားပါတယ္။ သူတုိ႔က်ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အမွန္တကယ္အႏၱရာယ္ကေတာ့ သဘာဝပ်က္စီးမႈမွ ထိ႐ွခုိက္မိ မဲ့ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြ႕ႀကံဳႏိုင္မဲ့ အႏၱရာယ္စာရင္းထဲမွာ ေရဒီယိုေရာင္ျခည္ေတာ့ မပါ ပါဘူး။

[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဂၽြန္။ ေမးခြန္းတခုရထားပါတယ္။
[ေမးခြန္း႐ွင္] ျမန္ဆန္တဲ့ေမးခြန္းေလးပါ။ ကူးစက္ေနတဲ့အစားအစာမ်ားလုိ႔ လူႀကီးမင္းကေျပာသြားပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ပင္လယ္စာ ပါပါသလားခင္ဗ်ာ။
[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] လက္စေလေရ၊ ေျဖေပးပါ။
[လက္စေလ LP] ဟုတ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိပါတယ္။ ဒါေပမင့္ ဂ်ပန္မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈတဲ့အစီအစဥ္မ်ား႐ွိေနပါတယ္။ ထိေတြ႕ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ သူတုိ႔ နားလည္သေဘာေပါက္ပါတယ္။ လူအမ်ားကုိ ပင္လယ္စာ ေပးမစားခင္ အႀကံဉာဏ္ေတြေပးဦးမွာ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည္ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းေမးပါ။ လူတုိင္းေမးရင္ေတာင္ အခ်ိန္ရမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။
[ေမးခြန္း႐ွင္] မိသားစုအခန္းကပါ။ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တဲ့ျမင္ကြင္း နဲ႔ က်ဳိးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္တဲ့ျမင္ကြင္း တုိ႔ရဲ႕႐ွင္းလင္းခ်က္ကုိ သိပါရေစ။
[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္ JB] ေကာင္းပါၿပီ။ အတုိင္းအတာတခုအထိေတာ့ က်ေနာ္ေျဖႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တဲ့အဆုိးဆုံးျမင္ကြင္းဆုိတာ ဓါတ္ေပါင္းဖုိမ်ား အေရးေပၚအေျခအေနေရာက္သြားၿပီး ေပါက္ကြဲထြက္သြားတဲ့ျဖစ္ရပ္ျမင္ကြင္းပါ။သုံးခုစလုံး (ဒါကေတာ့ အမွန္တကယ္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး)မွာ ပင္လယ္ေရနဲ႔ အေအးေပးျခင္းလုပ္ငန္းမေအာင္ျမင္ သြားရင္၊ ထိန္းကန္အတြင္းဖိအားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိခဲ့ရင္ အားလုံးေပါက္ကြဲသြားၾကမွာပါ။ ဒါဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအနည္းဆုံးအေျခအေနမွာ႐ွိေနပါတယ္။

[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ေကာင္းပါၿပီ။ က်ေနာ္အမွန္တကယ္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ဒီအစီအစဥ္ကုိပိတ္ပါေတာ့မယ္။ လန္ဒန္ဘက္က ဆာ ဂၽြန္နဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ားကုိ လူႀကီးမင္းတုိ႔ရဲ႕ ပြင့္လင္းတဲ့တုန္႔ျပန္မႈကုိ ေလးစား တန္ဘုိးထားပါေၾကာင္းေျပာၾကားလုိပါတယ္။ လူအမ်ားလဲ ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚမွာ အခ်ိန္ေပးၾကည့္႐ႈလိမ့္မယ္လုိ႔ ေျမာ္လင့္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔အတူ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားကုိလဲ အမွန္ေက်းဇူးတင္႐ွိပါေၾကာင္း။

[ဂၽြန္ဘက္ဒင္တန္JB]ေဒးဗစ္ခင္ဗ်ာ။တခုေလာက္ေတာ့ေျပာပါရေစ။ဂ်ပန္မွာ အႀကီးအက်ယ္ပ်က္စီးမႈနဲ႔ႀကံဳရ မယ္၊ ဒိအတြက္ သံ႐ံုးကသူမ်ား အလုပ္႐ႈပ္ပင္ပန္းမယ္ ဆုိရင္ ႏ်ဴကလီယာအေရးကုိ ေဘးဘန္းကိစၥလုိ႔ က်ေနာ္ သတ္မွတ္လိုက္ပါ့မယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔မွာ ဒုကၡႀကီးႀကီးမားမား႐ွိေနလုိ႔ပါ။
[ေဒးဗစ္ ဖစ္တန္ DF] ဒိအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ လူတုိင္းကုိ ထပ္မံ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္
၂၀၁၁ မတ္လ ၁၉
တုိက်ဳိ
ေဆာင္းပါးေပးပို႔လာေသာဆရာေမာင္ေမာင္လွႀကဳိင္အားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။